Bilimsel Aktiviteler

2014 yılı içinde bölümümüz öğretim üyelerinin sundurğu bildiriler:

 

  1. Özervarlı, M. S. (2014, Ekim). A Critical Approach to the Dichotomist Understanding of Tradition and Modernity in Oriental Studies. Şark Halkları Edebiyatı: Anane ve Müasirlik Mevzusunda Aida İmanquliyeva Adına Beynelhalk İlmi Konferansı. Azerbaycan İlimler Akademisi, (pp. 257-259). Z.B. Bünyadov Şarkşünaslık Enstitüsü, Bakü.
  2. Kaya, İ. (2014, Haziran). Kimlik ve Mekan. Proceedings of the Annual Meeting of Turkish Association of Geographers. Cografyacilar Derneği.
  3. Doğan, S. (2014, Haziran). Çocuğun Sosyalleşmesinde Televizyonun Olumsuz Etkileri. I.Disiplerarası Çocuk ve Kadın Sempozyumu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve S.Zaim Üniversitesi, (pp. 89-90).
  4. Doğan, S. (2014, Mayıs). Uluslararası Müzik ve Medya Sempozyumu. Televizyon Dizilerindeki İsimlerin Karakter Analizi. İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, (pp. 233-242).
  5. Doğan, S. (2014, Mayıs). Mesnevi'de Eğitim Yöntemi ve Pedagojik Yaklaşımlar. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi. Eskişehir Valiliği.
  6. Urosevic, U. (2014). Between Orientalism and Realpolitik: Serbia in Writings of Edoardo Scarfoglio and Carlo Sforza. SERBIAN-ITALIAN RELATIONS: the Past and Modern Times. Sapienza University of Rome and the Historical Institute of Belgrade.
  7. YAŞAR, F. T. (2014, Mayıs). “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yaşama Adabı: Rehber-i Müsafirin ve Âdâb-ı Mu’âşeret”. Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu 2013 / International Istanbul Historical Peninsula Symposium 2013. YTÜ İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, İSTYAM 2013 Sempozyumu, (pp. 752-760). Yıldız Teknik Üniversitesi.

 

2014 yılı içinde bölümümüz öğretim üyelerinin yaptığı konferans sunumları:

  1. Urosevic, U. (2014, Ekim). Libyan Lessons and the Palestinian Campaign: How the British Learned from the Ottomans. Türk Tarih Kurumu.
  2. Urosevic, U. (2014, Mayıs). Between Orientalism and Realpolitik: Serbia in Writings of Edoardo Scarfoglio and Carlo Sforza. Sapienza University of Rome and the Historical Institute of Belgrade. Belgrade.
  3. YAŞAR, F. T. (2014, Mayıs). “İstanbul’da İki Devir: İstanbulin ve Redingot Devri”. 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası Osmanlı İstanbul'u Sempozyumu 2. İstanbul.