Sosyal Seçimlik derslerin final programıTüm Duyurular
23
MAY

NOT: Sınav derslikleri güncellenmiştir (30.05.2018)

 

Sosyal Seçimlik derslerin finalleri 01 Haziran 2018 Cuma günü saat 09:00-13:00 arasında üç seans halinde yapılacaktır. İlk iki seans (09:00-10:20 ve 10:30-12:00) normal finaller için, üçüncü seans (12:00-13:00) ilk iki seansta çakışma yaşayan öğrenciler için ayrılmıştır. Final programına bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

01 Haziran 2018 09:00-10:20 arasındaki sınavlar
DERSİN KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GRUP NO DERSLİK
ITB3020 Felsefeye Giriş Yrd. Doç. Dr. Songül Demir Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B1D01
ITB3020 Felsefeye Giriş Yrd. Doç.Dr. Songül Demir Gr4
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Prof. Dr. Ayşegül Baykan Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B1D02
ITB3330 Çevre ve Ekoloji Doç. Dr. Sevgi Kocaoba Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B2D01
ITB3330 Çevre ve Ekoloji Doç. Dr. Sevgi Kocaoba Gr2 Fen-Edebiyat
Fak
B2D02
B2D03
ITB3330 Çevre ve Ekoloji Doç. Dr. Sevgi Kocaoba Gr3 Fen-Edebiyat
Fak
B2D04
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Yrd. Doç.Dr. Teyfur Erdoğdu Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B2D11
           
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Doç. Dr. Nalan Turna Gr2 fen-Edebiyat
Fak
B2D07
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Doç. Dr. Nalan Turna Gr4 Fen-Edebiyat
Fak
B2D09
B2D10
ITB3420 The Social Structure of the Ottoman Empire Doç. Dr. Nalan Turna Gr6 Fen-Edebiyat
Fak
B2A08
ITB3560 Siyaset Felsefesi Prof. Dr. Neşet Toku Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B2D14
ITB3020 Felsefeye Giriş  Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr2 Fen-Edebiyat
Fak
B1D04
ITB3010 Sociology Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr5 Fen-Edebiyat
Fak
B1A06
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr8 Fen-Edebiyat
Fak
B1A08
ITB3020 Introduction to Philosophy Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr8 Fen-Edebiyat
Fak
B1D07
ITB3150 Tarih ve Sinema Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr2 Fen-Edebiyat
Fak
B1D09
ITB3560 Siyaset Felsefesi Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz Gr2 Fen-Edebiyat
Fak
B1D05
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Yrd. Doç. Dr. Setenay Nil Doğan Gr3 Fen-Edebiyat
Fak
B1D13
B1D14
ITB3040 Political Development and Social Movements in Twentieth- Century Yrd. Doç. Dr. Setenay Nil Doğan  Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B1D11
B1D12
ITC1020 Social Structures and Historical Transformations Yrd. Doç. Dr. Setenay Nil Doğan Gr7 Fen-Edebiyat
Fak
B1A10
ITB2080 Women in Social Transformations Yrd.Doç.Dr. Fahriye Dinçer Koçak Gr1 Fen-Edebiyat
Fak
B1D03
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Prof. Dr. Fatmagül Demirel Gr2 Elektrik-
Elektronik Fak.
D010
D011
D012
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Prof. Dr. Fatmagül Demirel Gr7 Elektrik-
Elektronik Fak.
D010
D011
D012
ITB3570 Eğitim Felsefesi Doç. Dr. Süleyman DOĞAN  Gr1 Elektrik-
Elektronik Fak.
D110
ITB3570 Eğitim Felsefesi Doç. Dr. Süleyman Doğan Gr2
ITB3570 Eğitim Felsefesi Doç. Dr. Süleyman Doğan Gr3 Elektrik-
Elektronik Fak.
D111
ITB3010 Sosyoloji Doç. Dr. Süleyman DOĞAN Gr3 Elektrik-
Elektronik Fak.
D106
D107
ITB3010 Sociology Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir Gr1 Elektrik-
Elektronik Fak.
D108
D109
ITB3220 Modernity and Consumer Society Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir Gr1 Elektrik-
Elektronik Fak.
A010
A011
ITB3010 Sosyoloji Prof.Dr.Bedri Gencer Gr2 Elektrik-
Elektronik Fak.
A12
01 Haziran 2018 10:30-12:00 arasındaki sınavlar
ITB3020 Felsefeye Giriş  Prof.Dr. Niyazi Kahveci Gr3 Fen-Edebiyat
Fak.
B1D12
ITB3020 Felsefeye Giriş Prof. Dr. Niyazi Kahveci Gr7 Fen-Edebiyat Fak. B1A10
ITB3020 Felsefeye Giriş Prof. Dr. Niyazi Kahveci Gr5 Fen-Edebiyat Fak. B1D13
ITB3420 Osmanlı Devleti'nin Toplumsal Yapısı Yrd. Doç.Dr. Fatma Tunç Yaşar Gr3 Fen-Edebiyat Fak. B2D01
ITB3420 Osmanlı Devleti'nin Toplumsal Yapısı Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar Gr4 Fen-Edebiyat Fak. B2D02
ITB3420 The Social Structure of the Ottoman Empire Yrd. Doç. Dr. Fatma Tunç Yaşar Gr9 Fen-Edebiyat Fak. B2D03
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler Doç. Dr. Turhan Ada Gr2 Fen-Edebiyat
 Fak.
B2D04
ITB3040 20.Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler Doç. Dr. Turhan Ada Gr3 Fen-Edebiyat Fak. B2D07
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Doç. Dr. Turhan Ada Gr5 Fen-Edebiyat Fak. B2D09
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Öğr. Gör. Dr. Mahmut Zeki Erbay Gr5 Fen-Edebiyat Fak. B1D01
B1D02
ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Öğr. Gör. Dr. Mahmut Zeki Erbay Gr6 Fen-Edebiyat
 Fak.
B1D03
ITB3550 Human Rights Öğr. Gör. Dr. Mahmut Zeki Erbay Gr1 Fen-Edebiyat Fak. B1A06
ITB3130 Political Ideologies: Theory and History Öğr. Gör. Dr. Mahmut Zeki Erbay Gr2 Fen-Edebiyat
Fak.
B1D04
ITB3010 Sosyoloji Doç.Dr. Onur Güneş Ayas Gr4 Fen-Edebiyat Fak. B1A08
ITB2030 Bilim Felsefesi Prof. Dr. Caner Taslaman Gr1 Fen-Edebiyat
Fak.
B1D05
ITB3150 Tarih ve Sinema Doç. Dr. Ercan Karakoç Gr1 Fen-Edebiyat Fak. B1D14
ITB2080 Woman in Social Transformations Öğr. Gör. Dr. Ayten Davutoğlu Gr2 Fen-Edebiyat Fak. B2D11
ITB3040 20. Yüzylda Siyasi Gelişmeler-Toplumsal Hareketler Doç Dr. Betül Duman Gr5 Fen-Edebiyat Fak. B2D12
ITB3040 20.Yüzyılda Siyasi Gelişmeler-Toplumsal Hareketler Doç Dr. Betül Duman Gr4 Fen-Edebiyat
Fak.
B2D13
ITB3130 Siyasi İdeolojiler: Kuram ve Tarih Doç. Dr. Betül Duman Gr5 Fen-Edebiyat
 Fak.
B2D14
ITB3130 Political Ideologies: Theory and History Doç.Dr. Kerem Karaosmanoğlu Gr3 Fen-Edebiyat Fak. B2D10
ITB3330 Environment and Ecology Doç. Dr. Mustafa Sami Topçu Gr4 Fen-Edebiyat Fak. B1D07
B1D09
ITB3330 Environment and Ecology Doç. Dr. Mustafa Sami Topçu Gr5 Fen-Edebiyat
Fak.
B1D11
KIM2470 İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. İbrahim Erden Gr1 Fen-Edebiyat Fak. B2A08
KIM2470 İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. İbrahim Erden Gr2
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Prof.Dr. Sait Öztürk Gr8 Elektrik-
Elektronik Fak.
D110
ITB3550 İnsan Hakları Dr. Reşat Saraoğlu Gr2 Elektrik-
Elektronik Fak.
D106
D107
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları Prof. Dr. Cengiz Çağla Gr1 Elektrik-
Elektronik Fak.
D111
ITB3270 Istanbul: Past, Present and Future Doç. Dr. Evren Kutlay G1 Elektrik-
Elektronik Fak.
D010
D011
D012
ITB3270 Istanbul: Past, Present and Future Doç. Dr. Evren Kutlay Gr2
ITB3560 Political Philosophy Doç. Dr. Ali Çaksu Gr3 Elektrik-
Elektronik Fak.
D108
ITB3020 Introduction to Philosophy Doç. Dr. Ali Çaksu Gr6 Elektrik-
Elektronik Fak.
D109
01 Haziran 2018 12:00-13:00 arasında,
iki veya daha çom sosyal seçimlik ders aldığı için finalleri arasında çakışma yaşayan öğrenciler için üçüncü oturum
    Yrd. Doç. Dr. Songül Demir   Fen-Edebiyat Fak. B1D01
    Prof. Dr. Ayşegül Baykan   Fen-Edebiyat Fak. B1D02
    Doç. Dr. Sevgi Kocaoba   Fen-Edebiyat Fak. B1D04
    Yrd. Doç.Dr. Teyfur Erdoğdu   Fen-Edebiyat Fak. B1A06
    Doç. Dr. Nalan Turna   Fen-Edebiyat Fak. B1D07
    Prof. Dr. Neşet Toku   Fen-Edebiyat Fak. B1D09
    Öğr. Gör. Dr. Yusuf Öz   Fen-Edebiyat Fak. B1A10
    Yrd. Doç. Dr. Setenay Nil Doğan   Fen-Edebiyat Fak. B1D13
    Yrd.Doç.Dr. Fahriye Dinçer Koçak   Fen-Edebiyat Fak. B2D02
    Prof. Dr. Fatmagül Demirel   Fen-Edebiyat Fak. B2D03
    Doç. Dr. Süleyman DOĞAN    Fen-Edebiyat Fak. B2D07
    Yrd. Doç. Dr. Şerif Esendemir   Fen-Edebiyat Fak. B2D09
    Prof.Dr.Bedri Gencer   Fen-Edebiyat Fak. B2D13
    Prof.Dr. Niyazi Kahveci   Fen-Edebiyat Fak. B1D01
    Yrd. Doç.Dr. Fatma Tunç Yaşar   Fen-Edebiyat Fak. B2D01
    Doç. Dr. Turhan Ada   Fen-Edebiyat Fak. B2D04
    Öğr. Gör. Dr. Mahmut Zeki Erbay   Fen-Edebiyat Fak. B1D03
    Doç.Dr. Onur Güneş Ayas   Fen-Edebiyat Fak. B1A08
    Prof. Dr. Caner Taslaman   Fen-Edebiyat Fak. B1D05
    Doç. Dr. Ercan Karakoç   Fen-Edebiyat Fak. B1D14
    Öğr. Gör. Dr. Ayten Davutoğlu   Fen-Edebiyat Fak. B2D11
    Doç Dr. Betül Duman   Fen-Edebiyat Fak. B2D12
    Doç.Dr. Kerem Karaosmanoğlu   Fen-Edebiyat Fak. B2D10
    Doç. Dr. Mustafa Sami Topçu   Fen-Edebiyat Fak. B1D11
    Doç. Dr. İbrahim Erden   Fen-Edebiyat Fak. B2A08
    Prof.Dr. Sait Öztürk   Elektrik-
Elektronik Fak.
D110
    Dr. Reşat Saraoğlu   Elektrik-
Elektronik Fak.
D106
D107
    Prof. Dr. Cengiz Çağla   Elektrik-
Elektronik Fak.
D111
    Doç. Dr. Evren Kutlay   Elektrik-
Elektronik Fak.
D010
    Doç. Dr. Ali Çaksu   Fen-Edebiyat Fak. B1D01