Kayıt Sürecinde Lisans ve Lisansüstü Bölümlerimiz Hakkında Bilgi Talebi Hk.Tüm Duyurular
25
EYL

 
Kayıt sürecinde Lisans ve Lisansüstü Bölümlerimiz hakkında bilgi edinmek için iletişim bilgileri aşağıdadır.
 
Bölümümüz derslerinin grup kapasitesi artırılmayacaktır.
 
Bölüm Ünvan Ad-Soyad

E-Mail

ITBLisans Dr. Öğr. Üyesi Fahriye DİNÇER

fahriyek@yildiz.edu.tr

İTBLisansüstü Doç. Dr. Kerem KARAOSMANOĞLU

keremk06@gmail.com