Kapatılan DerslerTüm Duyurular
18
EYL

Aşağıda listelenen dersler, yeterli kontenjana ulaşmamaları sebebiyle kapatılmıştır. Kapanma işlemlerini takiben öğrencilere farklı bir ders seçme hakkı tanınacaktır.

 

  • ITB3250 Psikolojiye Giriş Gr. 1
  • ITB3250 Psikolojiye Giriş Gr. 2
  • ITB3010 Sosyoloji Gr 4. (Uzaktan Eğitim)
  • ITB3020 Felsefeye Giriş Gr. 7
  • ITB3130 Siyasal İdeolojiler Kuram ve Tarih Gr. 5
  • ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı Gr. 7
  • ITB3560 Siyaset Felsefesi Gr. 2
  • ITB3560 Siyaset Felsefesi Gr. 3
  • İTB3570 Eğitim Felsefesi Gr. 1
  • ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler Gr. 6

 

18.09.2017

İTB