Kapanan DerslerTüm Duyurular
22
EYL

Kapanan sosyal seçmeli dersler:

 

ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tar. Dön. Gr.6 

ITC1020 Toplumsal Yapılar ve Tar. Dön. Gr.7.

ITB3420 Osmanlı Devleti'nin Top. Yapısı Gr.2

ITB3420 Osmanlı Devleti'nin Top. Yapısı Gr.11

ITB3150 Tarih ve Sinema Gr.1

ITB3260- Kültürel Çalışmalar ve Kimlik Gr.3, Gr.4., Gr.5