1. Vize Sınavları hk.Tüm Duyurular
16
NİS

1. vize sınavı için kararlaştırılan vize: 15.00-16.30, birinci seans: 16.30-18.00, ikinci seans: 18.00-19.30 şeklindeki  üç oturumu hocalarımız başlangıç ve bitiş saatleri açısından esnek olarak bölebilirler. Sınavlar kısa tutulabilir veya oturumun son kısmına denk getirilebilir.
 
Sosyal seçimlik dersleri arasında çakışmaları bulunan öğrencilerimiz durumlarını ekran görüntüsü vb. şekillerde gerekçelendirerek ilgili hocaya iletmek zorundadır. Yalnızca sosyal seçimlik dersleri arasında çakışma yaşayan öğrencilerin mazeretleri geçerli sayılacaktır.